March 2008 - Strong Winter in Montreal | Mars 2008 - Dimër i ashpër në Montreal

albemigrant.com
Best of Quebec | Best of London | Montreal 2 | Kosova Independence

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Univrsité dee Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Metro université de Montréal

Metro université de Montréal

Université de Montréal

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Look at this !!!!

HEEEEY !

Dikur këtu ka qenë një trouar !

Universiteti i Montrealit !

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008

Montreal, mars 2008


Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Makinat e bashkisë së Montrealit...

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Park lojnash

Park lojnash

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Qarkullim në Montreal

Montreal, Mars 2008

Notre-Dame-des-Neiges

Montreal, Mars 2008

Côte-des-Neiges apo qafa e deborës...

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008


DSC01019.JPGMontreal, Mars 2008


Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008


Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

DMontreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

DSC01059.JPG

DSC01060.JPG

DSC01061.JPG

Montreal, Mars 2008

Dikur ketu pakonim dhe pagonim ...

ikur ketu duhet te ndalonim ...

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Borë dhe borë dhe borë prap ...

Montreal, Mars 2008

Mal bore...

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Çfarë pejsazhi ...

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Plateau Mont-Royal

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

DSC01100.JPG

Montreal, Mars 2008

Montreal, Mars 2008

Me ...

albemigrant | Best of London | Best of Quebec | Montreal 2 | Flag's Day | Contact