Parc "Omega" Montebello & Château Montebello - Montebello, Quebec, C A N A D A

 

Pamjet e mëposhtëme janë marr në kopshtin zoologjik "Omega" në Montebello, Kebek, Kanada. E veçanta e këtij parku është se ndryshe nga shumë parqe në Kebek e Kanada, kafshët janë në gjendje të lirë (jo ujqit...). Mbas pamjeve nga kopshti zoologjik ndjekin pamjet nga një nga hotelet më të famshëm në provincën e Kebekut dhe në Kanada, Château Montebello. Në këtë hotel u takuan në gusht 2007 shefat e shteteve të Amerikës së Veriut (Meksikë, ShBA e Kanada në kuadrin e marrveshjes nord-amerikane për tregëti të lirë (NAFTA)

© autori & albemigrant.com

 

 

 

Kalendari AlbemigranT 2009!

Best of Quebec!

Best of London!

Montreal!

Festa e flmurit 2007 Montreal!

Pavaresia e Kosoves - Kanada!


montebello 004.jpg

montebello 005.jpg

montebello 006.jpg

montebello 007.jpg

montebello 012.jpg

montebello 013.jpg

montebello 014.jpg

montebello 015.jpg

montebello 016.jpg

montebello 017.jpg

montebello 018.jpg

montebello 019.jpg

montebello 020.jpg

montebello 021.jpg

montebello 022.jpg

montebello 023.jpg

montebello 024.jpg

montebello 025.jpg

montebello 026.jpg

montebello 027.jpg

montebello 028.jpg

montebello 030.jpg

montebello 031.jpg

montebello 032.jpg

montebello 033.jpg

montebello 034.jpg

montebello 035.jpg

montebello 036.jpg

montebello 041.jpg

montebello 042.jpg

montebello 043.jpg

montebello 044.jpg

montebello 045.jpg

montebello 046.jpg

montebello 047.jpg

montebello 048.jpg

montebello 049.jpg

montebello 050.jpg

montebello 051.jpg

montebello 052.jpg

montebello 053.jpg

montebello 054.jpg

montebello 055.jpg

montebello 056.jpg

montebello 057.jpg

montebello 058.jpg

montebello 059.jpg

montebello 060.jpg

montebello 061.jpg

montebello 062.jpg

montebello 063.jpg

montebello 064.jpg

montebello 065.jpg

montebello 066.jpg

montebello 067.jpg

montebello 068.jpg

montebello 069.jpg

montebello 070.jpg

montebello 071.jpg

montebello 075.jpg

montebello 083.jpg

montebello 084.jpg

montebello 085.jpg

montebello 089.jpg

montebello 090.jpg

montebello 091.jpg

montebello 092.jpg

montebello 093.jpg

montebello 094.jpg

montebello 095.jpg

montebello 096.jpg

montebello 097.jpg

montebello 098.jpg

montebello 099.jpg

montebello 100.jpg

montebello 101.jpg

montebello 102.jpg

montebello 103.jpg

montebello 104.jpg

montebello 105.jpg

montebello 106.jpg

montebello 107.jpg

montebello 108.jpg

montebello 109.jpg

montebello 110.jpg

montebello 111.jpg

montebello 112.jpg

montebello 113.jpg

montebello 114.jpg

montebello 115.jpg

montebello 116.jpg

montebello 117.jpg

montebello 118.jpg

montebello 119.jpg

montebello 120.jpg

montebello 121.jpg

montebello 122.jpg

montebello 123.jpg

montebello 124.jpg

montebello 132.jpg

montebello 133.jpg

montebello 134.jpg

montebello 135.jpg

montebello 136.jpg

montebello 137.jpg

montebello 138.jpg

montebello 139.jpg

montebello 140.jpg

montebello 141.jpg

montebello 142.jpg

montebello 143.jpg

montebello 144.jpg

montebello 145.jpg

montebello 146.jpg

montebello 147.jpg

montebello 148.jpg

montebello 149.jpg

montebello 150.jpg

montebello 151.jpg

montebello 152.jpg

montebello 153.jpg

montebello 154.jpg

montebello 155.jpg

montebello 156.jpg

montebello 157.jpg

montebello 158.jpg

montebello 159.jpg

montebello 160.jpg

montebello 161.jpg

montebello 162.jpg

montebello 163.jpg

montebello 164.jpg

montebello 165.jpg

montebello 166.jpg

montebello 167.jpg

montebello 168.jpg

montebello 169.jpg

montebello 170.jpg

montebello 171.jpg

montebello 172.jpg

montebello 173.jpg

montebello 174.jpg

montebello 180.jpg

montebello 181.jpg

montebello 182.jpg

montebello 183.jpg

montebello 184.jpg

montebello 185.jpg

montebello 187.jpg

montebello 190.jpg

montebello 193.jpg

montebello 194.jpg

montebello 195.jpg

montebello 196.jpg

montebello 197.jpg

montebello 198.jpg

montebello 199.jpg

montebello 203.jpg

montebello 204.jpg

montebello 205.jpg

montebello 206.jpg

montebello 207.jpg

montebello 211.jpg

montebello 213.jpg

montebello 214.jpg

montebello 215.jpg

montebello 216.jpg

montebello 217.jpg

montebello 218.jpg

montebello 219.jpg

montebello 221.jpg

montebello 222.jpg

montebello 225.jpg

montebello 226.jpg

montebello 229.jpg

montebello 230.jpg

montebello 231.jpg

montebello 232.jpg

montebello 233.jpg

montebello 234.jpg

montebello 235.jpg

montebello 239.jpg

montebello 240.jpg

montebello 241.jpg

montebello 242.jpg

montebello 243.jpg

montebello 244.jpg

montebello 245.jpg

montebello 246.jpg

montebello 247.jpg

montebello 248.jpg

montebello 249.jpg

montebello 250.jpg

montebello 251.jpg

montebello 252.jpg

montebello 253.jpg

montebello 254.jpg

montebello 255.jpg

montebello 274.jpg

montebello 275.jpg

montebello 279.jpg

montebello 280.jpg

montebello 290.jpg

montebello 291.jpg

montebello 292.jpg

montebello 293.jpg

montebello 294.jpg

montebello 295.jpg

montebello 298.jpg

montebello 302.jpg

montebello 303.jpg

montebello 304.jpg

montebello 305.jpg

montebello 306.jpg

montebello 307.jpg

montebello 308.jpg

montebello 313.jpg

montebello 314.jpg

montebello 315.jpg

montebello 325.jpg

montebello 326.jpg

montebello 328.jpg

montebello 335.jpg

montebello 336.jpg

montebello 337.jpg

montebello 338.jpg

montebello 341.jpg

montebello 351.jpg

montebello 353.jpg

montebello 354.jpg

montebello 355.jpg

montebello 356.jpg

montebello 357.jpg

montebello 358.jpg

montebello 359.jpg

montebello 360.jpg

montebello 361.jpg

montebello 362.jpg

montebello 363.jpg

montebello 364.jpg

montebello 365.jpg

montebello 366.jpg

montebello 367.jpg

montebello 368.jpg

montebello 370.jpg

montebello 371.jpg

montebello 372.jpg

montebello 373.jpg

montebello 374.jpg

montebello 375.jpg

montebello 376.jpg

montebello 377.jpg

montebello 378.jpg

montebello 379.jpg

montebello 380.jpg

montebello 381.jpg

montebello 382.jpg

montebello 383.jpg

montebello 387.jpg

montebello 388.jpg

montebello 389.jpg

montebello 390.jpg

montebello 391.jpg

montebello 392.jpg

montebello 393.jpg

montebello 394.jpg

montebello 395.jpg

montebello 396.jpg

montebello 397.jpg

montebello 398.jpg

montebello 399.jpg

montebello 400.jpg

montebello 401.jpg

montebello 402.jpg

montebello 403.jpg

montebello 404.jpg

montebello 405.jpg

montebello 406.jpg

montebello 407.jpg

montebello 408.jpg

montebello 409.jpg

montebello 410.jpg

montebello 411.jpg

montebello 412.jpg

montebello 413.jpg

montebello 414.jpg

montebello 415.jpg

montebello 420.jpg

montebello 422.jpg

montebello 423.jpg

montebello 427.jpg

montebello 428.jpg

montebello 429.jpg

montebello 430.jpg

montebello 433.jpg

montebello 434.jpg

montebello 435.jpg

montebello 436.jpg

montebello 437.jpg

montebello 438.jpg

montebello 439.jpg

montebello 440.jpg

montebello 441.jpg

montebello 442.jpg

montebello 443.jpg

montebello 444.jpg

montebello 445.jpg

montebello 446.jpg

montebello 447.jpg

montebello 448.jpg

montebello 449.jpg

montebello 450.jpg

montebello 451.jpg

montebello 452.jpg

montebello 453.jpg

montebello 454.jpg

montebello 463.jpg

montebello 464.jpg

montebello 465.jpg

montebello 466.jpg

montebello 467.jpg

montebello 468.jpg

montebello 471.jpg

montebello 475.jpg

montebello 477.jpg

montebello 479.jpg

montebello 481.jpg

montebello 482.jpg

montebello 483.jpg

montebello 484.jpg

montebello 485.jpg

montebello 486.jpg

montebello 493.jpg

montebello 494.jpg

montebello 497.jpg

montebello 498.jpg

montebello 499.jpg

montebello 500.jpg

montebello 501.jpg

montebello 502.jpg

montebello 503.jpg

montebello 504.jpg

montebello 516.jpg

montebello 524.jpg

montebello 525.jpg

montebello 529.jpg

montebello 530.jpg

montebello 538.jpg

montebello 547.jpg

montebello 548.jpg

montebello 556.jpg

montebello 562.jpg

montebello 563.jpg

montebello 566.jpg

montebello 567.jpg

montebello 568.jpg

montebello 569.jpg

montebello 571.jpg

montebello 574.jpg

montebello 575.jpg

montebello 576.jpg

montebello 577.jpg

montebello 578.jpg

montebello 581.jpg

montebello 586.jpg

montebello 587.jpg

montebello 592.jpg

montebello 593.jpg

montebello 594.jpg
©albemigrant.com All rights reserved - Contact admin@albemigrant.com